Bles DNA project

De Uitslag

De uitslag van mijn DNA test bij KU Leuven:

Er werden 38 STR markers geanalyseerd, en op basis van die analyse werd bepaald dat ik, en daarmee onze gehele tak, behoor tot de haplogroep I - M253.

De waardes van de STR markers heb ik ook ontvangen, hiermee kan later verwantschap worden aangetoond met andere takken Bles(s). Deze informatie kan op een later tijdstip gedeeld worden op een afgeschermd deel van de site, toegankelijk voor deelnemers aan het project en familie.

Doordat veel mensen een DNA test hebben laten uitvoeren kan men nagaan waar de diverse haplotypes het meest voorkomen. Het haplotype I M253 komt vooral voor in Scandinaviƫ, de kuststreken van noordwest Europa en Engeland.

In Nederland behoort ongeveer 20% tot deze haplogroep. Deze groep van mensen stamt mogelijk af van de Friezen of van de Vikingen.

Hierover volgt binnenkort meer informatie.